Prima pagină Istoricul şcolii Activităţi extracurriculare Ştiri şi evenimente Proiecte educaţionale Profesorii noştri Contact
Prima pagină Istoricul şcolii Activităţi extracurriculare Ştiri şi evenimente Proiecte educaţionale Profesorii noştri Contact
publicitate online
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Timişoara Director: Ana Adina ANDRAŞ Blog SG1

PROIECTE ŞI PROGRAME CU CARACTER EDUCAŢIONALÎncepând din anul şcolar 1999-2000, Şcoala cu clasele I-VIII a participat la mai multe proiecte care au contribuit atât la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ desfăşurat în şcoală, cât şi la integrarea elevilor din grupurile dezavantajate şi la promovarea educaţiei interculturale şi pentru o cetăţenie democratică. Cele mai importante au fost:

• 1999-2000 - Bannet – finanţat de Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est– în parteneriat cu Institutul Intercultural

• 2002-2003 – Educaţie interculturală şi cetăţenie democratică în şcoli în parteneriat cu Institutul Intercultural

• 2003-2004 - Start pentru succes – Dezvoltarea unei reţele de servicii integrate pentru diminuarea riscului de abandon şcolar în parteneriat cu Centrul Educaţia 2000+

• 2004 -  Programul în domeniul nutriţiei “Iniţiativa şcolară Kraft Foods România”în parteneriat cu Kraft Foods Romania

• 2005-2006 - Proiectul “EU-learning. Metode interactive de informare a elevilor cu privire la Uniunea Europeană”, finanţat de Fornetti România realizat prin parteneriatul cu Fundaţia Integratio Timişoara

• 2006-2007 - Citizen – finanţat de Florida Law Related Association în parteneriat cu Institutul Intercultural

• Phare CBC România-Serbia 2004-2006 “Parteneriate şcolare autentice: Strategie comună de dezvoltare a aptitudinilor specifice domeniilor reale prin metode e-learning” în parteneriat cu Liceul Teoretic Bártok Béla Timişoara

• 2006 – Eurrom – Integrarea culturii rromilor în educaţia şcolară – în parteneriat cu Institutul Intercultural şi cu Consulatul Olandei

• 2007-2008 – Phare 2004 şi Phare 2005 ”Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”

• 2007-2008 - Program Pestalozzi “Instrumente pentru îmbunătăţirea practicii mediatorilor şi asistenţilor şcolari romi” - Ghidul mediatorului şcolar – proiect realizat în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timişoara şi Asociaţia Parudimos

• 2007-2008 - Prevenirea infecţiei HIV în comunităţi de romi din judeţele Dâmboviţa, Timiş şi Vrancea – proiect realizat prin parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii

• 2008, 2009 - Prevenirea îmbolnăvirii de tuberculoză – proiect de informare şi prevenire organizat în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii Timiş

• 2008-2009 - Phare CBC  România Serbia “Parteneriate şcolare autentice – TALENTUM – Program transfrontalier comun  de dezvoltare a aptitudinilor specifice domeniilor reale pentru elevi prin metode e-learning şi aplicative” – în parteneriat cu Liceul Teoretic Bártok Béla Timisoara

• 2009 – Phare CBC România-Ungaria ”Promined – Elaborarea şi promovareaunui instrument educaţional nou privind creşterea coeziunii regionale transfrontaliere” în parteneriat cu Fundaţia ,,Diaspora”

• 2009 – Citeşte cu mine – cu participarea ambasadorului şi consulului Olandei, a gimnastei Simona Amânar

• 2009 – Sigur info – în parteneriat cu organizaţia ,,Salvaţi copiii”

• 2009 – Spune nu plasticului în cartierele istorice în parteneriat cu primăria mun. Timişoara în cadrul programului ,,Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” al Ministerului Federal German pt. Cooperare Tehnică şi de Dezvoltare şi al Societătii Germane de Cooperare

• 2011 – “Sprijin pentru o educaţie mai bună” realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă.


Din anul 2000 între Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Timişoara şi alte 3 unităţi de învăţământ din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa:

• Şcoala generală şi Institutul de artă “Gedoi” – Szeged (Ungaria)

• Şcoala generală “Szechenyi Istvan” – Subotica (Serbia)

• Grupul Şcolar “Csiky Gergely” – Arad (România)


Din 2010 în parteneriat a intrat şi Liceul Teoretic “Bártok Béla” din Timişoara.

Există un parteneriat transfrontalier în cadrul căruia au fost organizate numeroase activităţi educaţionale la care participă elevi şi cadre didactice: simpozioane, concursuri de cultură generală, de desene sau cântece populare, expoziţii cu lucrările elevilor, editare de revistă, competiţii sportive, tabere pentru elevi.

În cadrul parteneriatului au fost realizate numeroase proiecte educaţionale cu caracter cultural, sportiv sau social finanţate de Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara, cărora li s-a asigurat sustenabilitatea, majoritatea devenind acţiuni tradiţionale:

• Simpozionul internaţional “Aspecte ale învăţământului primar şi gimnazial din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa -2001, 2004, 2006, 2009, 2010

• Editarea revistei euroregionale “Magazin geografic” – 2004, 2005, 2006

• Cupa 1 Iunie în DKMT la fotbal  – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

• Tabără internaţională cu tema “Copiii din Euroregiunea DKMT în Uniunea Europeană”-2005

• Concursul de cultură generală “Copiii din Euroregiunea DKMT şi literatura Europei – 2008, 2009, 2010

• Împreună de sărbători - activitate caritativă organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă – 2009, 2010

• Hora înfrăţirii – activitate cu caracter intercultural -  2009, 2010

• Eroi au fost, eroi sunt încă – activitate extracurriculară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României – 2009, 2010